Första dammluckan

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_265

Första dammluckan i Kloströmmen, Sund. Möjligen är det Kastelholms slott som syns i bakgrunden.