Fyrvaktarna på Sälskärs fyr avtackas

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_69

Sjöfartsrådet Grönholm avtackar Conrad Häger från Mörby, Hammarland, i samband med att de sista fyrvaktarna avslutade sin gärning på Sälskärs fyr. Under tiden när fyren var bemannad bodde fyrvaktarna och deras familjer på Sälskär. År 1949 automatiserades fyren och den sista fyrvaktaren lämnade ön. Fyren byggdes 1868 i tegel och ljuset tändes samma år. Fyren är 39 meter hög med en bas på 6 meter i diameter. Trappan med 164 steg går ända upp till lyktan. Fyren är Ålands äldsta havs fyr och den har även kallats för Östersjöns vackraste fyr. Sälskär ligger nordväst om fasta Åland i Ålands skärgård.