Gamla skärgårdshemmanet Hermas

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_181

Det gamla skärgårdshemmanet Hermas, med anor från 1500-talet, är beläget i centrum av Enklingeby, Kumlinge. Den första kända bonden på hemmanet var ”räkningsmannen” Per Olson, som nämns i 1537 års skattbok. Gården var bebodd till 1973, då den sista av ställets innevånare, Sven Karlsson, dog. Folket på Hermas var fiskarbönder, som höll djur och brukade marken för eget behov. Fisket stod för huvudinkomsten. År 1979 köpte Ålands landskapsstyrelse Hermas, den sista helt bevarade gårdsgruppen av ålderdomlig karaktär i den åländska skärgården, för att göra det till museum.