Gudstjänst i Finströms kyrka

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_26

Enligt uppgift är prästen Arthur Javén vid en gudstjänst i Finströms kyrka. Kyrkan, från slutet av 1200-talet, är tillägnad Sankt Mikael och är den bäst bevarade medeltida byggnaden i Finland.