Hästar på bete

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_47

Hästar på bete. På Åland har hästen alltid varit viktig och har bl.a. använts som dragdjur och transportör, men även som en oumbärlig hjälp i händelse av krig. I dag fyller hästen andra funktioner för vårt samhälle, genom bl.a. hästsporten. De åländska beteshagarna bidrar till öppna landskap, liksom alla de vallar och sädesåkrar som årligen blir till vinterfoder åt hästarna.