Isfiske

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_1

Karl Erik Bergman fiskar strömming i Geta. Han har kallats fiskarpoeten från Geta, då han både fiskat och diktat. Ofta är det intrycken från just fisketurerna som återkommer i hans diktning. Det har genom åren blivit tio böcker från Karl-Eriks penna, både prosa och poesi.