Issågning

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_324

Issågning på Dalkarby träsk, Jomala. Is behövdes till bl.a. mejerier och restauranger. Männen på bilden är troligen Helge Snellman och Birger Eriksson eller Ivan Karlsson.