Jakt på sjöfågel

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_309

Vårjakt på sjöfågel, Föglö. Okända personer. Vårjakten på ejder förbjöds på Åland efter att EG-domstolen, som var benämningen på EU-domstolen innan Lissabonfördraget, i en dom år 2005 konstaterade att att jakten stred mot fågeldirektivet. Landskapsregeringen beslöt 2011 att återinföra vårjakten på guding, ejderhanne, och 2012 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande. Vårjakten på Åland strider mot EU:s fågeldirektiv, meddelade EU-domstolen 2020.