Jan-Erik Manselin

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_183

Jan-Erik Manselin, med okänt barn, som var Finby folkskolas föreståndare. Elevantalet år 1961-62 var 53 barn och skolan  hade 3 lärare. Finby folkskola i Sund anses vara den äldsta folkskolan på Åland. Skolan startade sin verksamhet den 20 januari år 1872. Folkskolan var inte den första skolan som verkade på Åland, däremot den första folkskolan som antog både pojkar och flickor.