Jan Karlsgården, Kastelholm

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_17

Friluftsmuseet Jan Karlsgården, Kastelholm, Sund. Gården ligger intill Kastelholms slott, Ålands enda medeltida borg, grundlagd på 1380-talet. Där visas en typisk åländsk gård från 1850-talet med boningshus, en stor mängd uthus och fähus.