Kantor Göran Blomqvist

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_129

Kantor Göran Blomqvist i Jomala kyrka. Under åren rönte han stor uppskattning bland gudstjänstdeltagare och konsertbesökare. Vid sidan av kantorsarbetet arbetade Göran Blomqvist också i skolvärlden. I Jomala var han ämneslärare i musik vid Kyrkby högstadieskola. Han var också med om att starta Ålands musikinstitut 1978.