Kap Horn-klubben

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_115

Kap Horn-klubben firar på Nautical Club, Mariehamn. A.I.C.H. (Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours de Cape Horniers), med huvudsäte i Saint-Malo i Frankrike, var en exklusiv klubb för sjöfarare som rundat det ökända Kap Horn i ett lastbärande segelfartyg. Eftersom världens sista segelfartygsflotta hade Mariehamn som hemort, hade Ålandssektionen under långa tider den högsta koncentrationen av äkta Kaphornare bland sitt medlemskap. Vid en konferens i Mariehamn i samband med Tall Ship Race år 2000 fattades beslutet att upplösa föreningen. För att hålla minnet av A.I.C.H. och Kap Horn vid liv grundades 2003 Ålands Kap Hornförening. Den är öppen för alla som är intresserade av segelsjöfart.