Kekkonen besöker Björkör

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_240

President Urho Kekkonen besöker Björkör, Föglö. Okända män med presidenten. I samband med självstyrelsens femtioårsjubileum yttrade Kekkonen följande ord i sitt festtal: ”När tjugofemtusen människor slår vakt om sin självbestämmanderätt kallas de separatister, och ibland ännu värre ord. Men när fem miljoner gör samma sak, då spelar man Finlandia.”