Kransågning

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_59

Kransågning på Jan Karlsgården, Kastelholm, Sund. Detta är en äldre metod för sågning av plank, balkar o.d. Stocken placeras på höga bockar eller över en grop så att en person kan stå ovanpå stocken och en annan nedanför och dra sågen upp och ner. Denna metod har i Norden praktiserats åtminstone sedan 1500-talet.