Kvarnar och midsommarstång

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_277

Kvarnar och midsommarstång. Okänd ort.