Kvinna vid brunn

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_45

Hagar Sundblom, född Eriksson. Gårdarna Hinders till vänster och Elna Holmströms Stångbacka. Brunnen nära Torpvägen, nu fastsatt.