Marhällans fyr

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_198

Marhällan är en obemannad ledfyr på ett skär med samma namn i Ålands hav, längst ut i farleden som leder in mot Mariehamn. Innan fyren byggdes led många fartyg skeppsbrott i området, trots närheten till lotsstationen på Kobba Klintar.