Modellfartyg

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_156

Enligt uppgift är den äldre mannen med ett modellfartyg Gustaf Karlsson i Smedsböle, han kallades både för Alexanders-Gustaf och Sjömans-Gustaf. Okänt vilket år bilden togs.