Nätfiske

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_494

En okänd man lägger ut nät från en båt. Okänd ort. Rätten och möjligheten att fiska på Åland avviker i viss mån från det som gäller i Sverige och andra delar av Finland. Huvudregeln är att man alltid för alla former av fiske samt oberoende av tid och plats skall ha vattenägarens tillstånd.