Ny läkare på Godby sjukhus

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_77

Doktor Gunnar Hellström, ny läkare på Godby sjukhus, Finström. Sjukhuset i Godby var Ålands första och öppnades den 1 januari 1846. Behovet av ett sjukhus uppstod på grund av "främst veneriska men", som spreds då en fast garnison byggdes av ryssarna i Bomarsund, Sund. 1925 ändrades namnet till Ålands allmänna sjukhus. 1953 öppnades Centralsjukhuset i Mariehamn och såväl patienter som inventarier flyttades till det nya sjukhuset den 20 september 1953. Byggnaden i Godby totalförstördes i en brand 2018.