Otto Anderssons minnessten

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_427

Minnessten efter professor Otto Andersson. På stenen står det: Vårdöbor reste denna sten för att hedra hans kulturgärning. Anno 1979.