Ovanlig takbeläggning

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_29

En ovanlig takbeläggning. Takveden hålls på plats med hjälp av utlagda stora stenhällar. Porsskär, Brändö.