Plantskogsröjning

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_23

Okänd man vid plantskogsröjning. Trädens tillväxt sporras av gallringen och får mera tillväxtutrymme och de träd som är av bästa kvalitet lämnas kvar att växa.