Provtagning i Kyrksundet

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_22

Professor Bo-Jungar Wikgren utför vattenprovtagning i sjön på Kyrksundet i Sund. Samarbetsavtalet mellan Husö biologiska station, Bergö i Finström, och Ålands landskapsstyrelse innebar att stationen från starten 1959, parallellt med den akademiska forskningen, bedrev tillämpad forskning. Forskningen på stationen dominerades under det första årtiondet av fiskeribiologiska undersökningar. Under senare delen av 1960-talet ökade intresset för odling av både utsättningsfisk (havsöring) och matfisk (regnbågslax) på Åland och då blev stationen involverad i den experimentella delen av odlingsverksamhet.