Ringmärkning

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_10

Pertti Linkola med en infångad fågel i handen. Signilskär, Hammarland. Metoden att ringmärka fåglar har sitt ursprung i Danmark där man i slutet av 1800-talet ville ta reda på vart fåglarna flyttar, hur gamla de blir och om de kommer tillbaka till samma platser mellan olika år.