Saga Hemmer på Ängstorp

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_182

Saga Hemmer med gäster i Ängstorp, Storby, Eckerö. Hon var gift med Jarl Hemmer, författare, poet och översättare. 1927 köpte paret Ängstorp, ett hus från 1700-talet som tidigare i historien varit svenskt posthus. Ett resultat av Ängstorp var Jarls roman Morgongåvan (1934) vilken handlar om åländsk allmoge på 1880-talet. Den blev mycket läst och uppskattad på Åland och kom även att bidra till att han tilldelades De Nios stora pris 1935.