Sälskärs fyr tänds

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_73

Minister Curt Takki tänder fyren på Sälskär när den blev automatiserad 1949. Idag drivs Sälskärs fyr med solenergi. Under sommaren är Sälskär ett populärt utflyktsmål för småbåtstrafik. Sommartid ordnas guidade turer till Sälskär från Skarpnåtö, Hammarland. En vandringsled försedd med infotavlor går över öns karga klippor.