Sjömans blues

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_422

Arvid Jansson i Käringsund sitter och spelar munspel. Kan det vara en sjömans blues?