Skådespelare

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_101

Solveig Eriksson på Gustav Eriksson villans trappa. Till vänster Sven Kommonen, Ebba Eriksson, Hasse Karlsson, Karl-Erik Sundberg eller möjligen skådespelaren Runar Schauman.