Spelstock

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_28

Johannes Bergendahl i Geta spelar på en psalmonikum, ett stråkinstrument i trä, även kallad spelstock. Det har förekommit många olika namn för instrumentet. På finska heter psalmodikon viriskannel alternativt virsikantele. Virsi är psalm på finska. I Norge har den kallats för salmedunken, medans notstock var ett vanligt namn i Sverige. Sångharpa, tonlåda och helt enkelt låda är andra beteckningar som använts.