Stenmonument vid Björkör

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_195

Stenmonument vid naturreservatet Björkör i södra Föglö. På monumentet står det: Se Guds härliga natur.  De gamla slåttesängarna på Björkör hålls i skick av lösgående betesdjur. Det finns sammanlagt 44 naturreservat på Åland.