Stocklass som vält

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_320

Stocklass som vält på M/S Vårdö, som trafikerade mellan Prästö, Sund, och Vårdö. Roine Karlsson äger lastbilen. Mannen vid förarhytten är Helge Olofsson. Övriga personer på bilden är okända.