Strömmingen slås ur skötarna

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_140

På Vårdö slås strömmingen ur skötarna. Enligt uppgift är det familjen Blomqvist på Mulingskär i Vårdö norra skärgård på bilden. Ruth f Nordqvist i Iniö, Paul Blomqvist, John Blomqvist, Ester f Fransell i Iniö med sonsonen Rune f 1953, i famnen. Bilden lär vara tagen ca 1956. Skötar är nät som används för strömmingsfiske. Skötbåt är i huvudsak en snipa som byggdes tidigare av trä, huvudsakligen använd vid strömmingsfiske med skötar.