Strömmingsfiske

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_11

Fiskaren och poeten Karl Erik Bergman ute på isen vid Geta drar upp strömming. Bergman var inte bara fiskare och poet, utan var även under sex års tid ordförande i Ålands fiskarförbund och fick då bland annat igenom att strömmingsfiske med skötar blev fritt för alla kommuninvånare i alla åländska kommuner. Skötarna var betydligt större till ytan än strömmingsgarnen. Det var en stor yta som skötarna fiskade av och skötarna sattes ut som fast sättning varje kväll och drogs upp tidigt nästa morgon.