Sven "Brisen" Bris

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_107

Sjökaptenen och författaren Sven "Brisen" Bris utanför sitt hem i Haraldsby, Saltvik. I boken och memoarerna Då seglade vi, från 1975, berättar Bris om de år han arbetade på segelfartyg. Fortsättningen på Bris memoarer heter I Gestapos våld och gavs ut 1979. I denna bok fäster han uppmärksamheten vid de internerade sjömännens öde under andra världskriget.