Trålaren Sonja

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_243

Trålaren Sonja på torskfiske ute på Östersjön. Okänd fiskare. De första människorna som kom till Åland för över 6000 år sedan kom österifrån och de lockades av tillgången på bl.a. fisk. Fisket sköttes av både kvinnorna och männen. Förutsättningarna för ett växande och välmående samhälle skapades av goda fiskevatten och fiske har fortsatt varit viktigt för Åland till våra dagar.