Trålbåtar i Korrviks hamn

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_125

Trålbåtar i Korrviks hamn, Mariehamn. På Åland finns endast en utsedd hamn, Korrvik, för landning av större torskfångster. Totalt sysselsätter fiskenäringen ca 450 personer och uppskattningsvis lika många indirekt, hösten 2015. Denna siffra inkluderar samtliga registrerade fiskare, det vill säga även de som arbetar med fisket som bisyssla.