Tunnelbygge vid Färjsundet

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_249

Tunnelbygge vid Färjsundet, Saltvik. Sundet delar landskapet i en västlig och en östlig del. På den västra sidan reser sig branta berg, där en farlig serpentinväg var den enda vägen över bergen. När man byggt bron över sundet 1937 gjorde man en fartreducerande kurva och backe på den västra sidan. 1958 sprängdes Finlands första landsvägstunnel genom berget och Ålands enda tunnel går idag genom berget och den slingrande vägen ner till vattnet blev blott ett minne, även om resterna av den finns kvar än idag.