Väderskär, Vårdö

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_5

Väderskär, Vårdö, är en ö på Åland som ligger i Skärgårdshavet. Ön ligger omkring 45 kilometer nordöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors.