Varningsskylt

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_321

Varningsskylt i skogen, Geta. På skylten står det: Privat åmråde. Skada ej träd å buskar. Detta är särskilt för dig. "Om du"