Vattenprovtagning

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_2

Provtagningen förbereds av professor Bo-Jungar Wikgren. Det var professor Wikgren som såg till att ett samarbete mellan Husö biologiska station, Bergö i Finström, och Ålands landskapsstyrelse inleddes 1961. Historien bakom stationens tillkomst år 1959 är att professor Wikgren året innan fick veta att stiftelsen för Åbo Akademi ägde en fastighet på Åland, som fröken Sigrid Granfelt år 1942 donerat till Akademin med önskan att den skulle utnyttjas som "botanisk stödjepunkt".