Vedskuta

Objekt: Foto: Ålands museum, Elis Fogdes samling
ID ÅMF_56000_54

Vedskuta i Färjsundet som lastas med björkved för transport till Stockholm. Det åländska samhället har historiskt sett alltid varit beroende av sjöfarten för import och export.