Författare Blomqvist

Objekt: Foto: Elis Fogde, Ålands museum
ID ÅMF-56000-781

Anni Blomqvist, född Karlsson den 7 oktober 1909 i Simskäla i Vårdö kommun, död där 26 juni 1990, var äldst i en syskonskara på tio barn. Hon gick fyra år i folkskola och beskrev sin barndom som bekymmerslös, trots att barnen tidigt fick börja hjälpa till i hemmet. När hon gått ut folkskolan gick hon en sömnadskurs för att kunna bidra till försörjningen i hemmet.

År 1936 gifte sig Anni med sjömannen Valter Blomqvist. Paret fick två söner och Valter byggde så småningom ett hus på en gammal torpartomt. Familjen försörjde sig på fraktsegling, småbruk och senare även laxfiske.


Anni började sin författarbana som novellist och vann 1949 det finlandssvenska priset i en tävling, utlyst av Lanthusmödrarnas Världsförbund, med en novell om en dag i en jordbrukarhustrus liv. Novellen fick sjunde pris internationellt. Efter det drömde hon om att skriva en roman som utgick från de gamla historier och skrönor om livet i skärgården som hon hört.

År 1961 drabbas familjen hårt, då Annis man Valter och sonen Tommy dog i en drunkningsolycka. Några år efter det började hon ta sig tid att innan arbetet skriva ner sina minnen och om sin sorg. Hon började även att återigen skriva på ett manuskript som hon försökt få publicerad tidigare. Hennes romandebut, på Söderströms förlag, ägde rum 1966 med I stormens spår.
 Efter framgången med den kunde hon ägna sig åt skrivandet på heltid.

Romanen I stormens spår var den första i en serie på sex böcker om Stormskärs-Maja, vars förebild var författarens fars faster, Maria Lovisa Mickelsdotter (1824–1903), som tillsammans med sin man flyttade ut till ön Väderskär, i böckerna kallad Stormskär.

Genom sina romaner om Stormskärs-Maja och genom den TV-serie de gav upphov till blev Anni känd i hela Finland och i Norden. Hennes senare böcker hyllades visserligen för sin skildring av gamla tiders liv och traditioner i skärgården, men blev inte lika väl mottagna av kritikerna som böckerna om Stormskärs-Maja.

Anni testamenterade sin kvarlåtenskap till Ålands kulturstiftelse, som enligt hennes önskan instiftade en minnesfond. Från den fonden delas det årligen ut stipendier till författare och forskare som skriver om skärgården eller Åland i övrigt.