Sjöfartsstrejk 1976

Objekt: Foto: Ralph Rostén, Ålands museum
ID ÅMF_63932_3_54_7

I mars 1976 kallar Skeppsbefälsförbundet till strorstrejk. Alla finskflaggade fartyg stoppas i hamn. Försäljningen av livsmedel och andra förnödenheter till Åland övertas av de små skärgårdsfärjorna m/s Tre måsar och m/s Kumlinge. Strejken avblåses efter två veckor.

I Mariehamns hamn från vänster: m/s Baronessan (skymd), Prinsessan, Aurella, Marella, Viking 3 (skymd), Viking 6, Viking 4 (skymd), Viking 5.