Bomarsunds ruiner

Objekt: Vykort ur Ålands museums samlingar
ID ÅMF_834

Besök till Bomarsunds fästning och Brändklintstornet i början av 1900-talet.

Bomarsunds fästning är en kasematterad fästning vid Bomarsund i Sund på Åland. Ryssland inledde byggandet av sitt västligaste fäste år 1832, efter att Åland och Finland vid freden i Fredrikshamn 1809 tillfallit Ryssland. Huvudfästningen skulle bli en 290 meter lång halvcirkelformad bestyckad kasern i två våningar, avsedd att härbärgera 2 500 man. Vid fästet och dess närområde planerades det att byggas sammanlagt tolv kanontorn. 

Under Krimkriget anfölls den då halvfärdiga fästningen av en brittisk flotta, som förde den franska divisionen Baraguay-d'Hilliers ombord. Flottan anfördes av amiral Charles Napier och anlände till Älvsnabben i april 1854. Efter att förgäves ha försökt förgöra den ryska flottan, som låg bakom Kronstadt, anföll Napier Bomarsund. Den 8 augusti 1854 landsteg trupperna på tre ställen och inneslöt genast fästet. Från landsidan angreps Bomarsund av 12 000 franska soldater och från sjösidan av 80 franska och engelska krigsfartyg. Fästningen försvarades av endast 2 000 man med 40 kanoner. Före anfallet brände ryssarna Skarpans, för att bebyggelsen inte skulle ge fienden skydd.

Den 13 augusti inleddes anfallet mot fästningen och sedan två av tornen givit sig, måste huvudfästet dagtinga den 16 augusti, då befälhavaren general Bodisco och något mera än 2 200 man blev fångar. Sedan kapitulerade Prästötornets kommendant kapten Chatelain, med förbehållet att krigsfångenskapen skulle ske i Frankrike. Krigsfångarna fördes till ön Aix utanför La Rochelle i Frankrike, det finska skarpskytteregementet om 500 man fördes till Lewes i England. Erövrarna sprängde själva fästet den 2 september 1854.

Genom freden i Paris 1856 förband sig Ryssland att inte ha någon befäst punkt eller några militära etablissemang på Åland. Efter detta har Åland varit demilitariserat, åtminstone i teorin.

I Ålands historia kallas tiden mellan det ryska övertagandet 1809 och slaget vid Bomarsunds fästning 1854 för Bomarsundstiden.

Bomarsunds fästningsruiner är en av Ålands främsta sevärdheter. Besök Bomarsunds besökscenter, som invigdes i juni 2022, i Sund. I besökscentret hittar besökaren berättelser om Bomarsunds historia och inspiration att själv göra upptäckter bland ruinerna av den en gång mäktiga fästningen. Besökscentret fungerar som en portal till det vidsträckta området, med diverse ruiner efter försvarsanläggningar och Ålands första stadsliknande miljö, Skarpans.