Skarpnåtö i Hammarland

Objekt: Foto: Einar Rudskog, Ålands museum
ID ÅMF_7218

Södergårds i Skarpnåtö i Hammarland. Senare hembygdsgård och inspelningsplats för delar av tv-serien Stormskärs-Maja och långfilmen Iris.