Den äldsta åländska konsten

Den allra äldsta åländska konsten består av arkeologiska fynd i form av leridoler, dekorerade krukor med mera. Den äldsta bevarade bildkonsten utgörs av kalkmålningar i de medeltida stenkyrkorna. En av de få namngivna kyrkmålningarna är mäster Mårten Johansson, som omnämns på 1600-talet. Hans målning Sankt Göran och draken finns bevarad i Saltviks kyrka.

På 1800-talet ökade antalet målare i landskapet, även om rätt så få ägnade sig åt ateljémåleri. Många allmogekonstnärer utförde väggmålningar i förmögna hem eller dekorerade möbler och bruksföremål.