Akseli Gallen-Kallela

Levnadsår: 1865-1931

Titel: Aino motiv

Teknik: Heliografi

Mått: H: 34 x B: 21

Nationalromantikens uttolkare framom alla andra är Akseli Gallen-Kallela (Axel Gallén). Liksom Eero Järnefelt lyfte han gärna fram det fattiga och fula. Hans tidiga skildringar av människor och djur är ögonblicksbilder som visar verkligheten utan försköning. Främst är dock Gallen-Kallela känd för sina Kalevala-motiv. Hans hyste en livslång passion för de finska folksägnerna och återkom gång på gång till denna motivkrets. I slutet av 1800-talet fick hans målningar en allt mer symbolistisk karaktär, såväl till innehåll som till uttryck.