Önningebykolonin

I slutet av 1800-talet övergav den europeiska konsten romantikens mörka och idealiserande måleri. Ett lättare, mer realistiskt och ljusdyrkande friluftsmåleri blev populärt.