Ungmorsdräkt

Objekt: ungmorsdräkt
Användare: Maria Bomansson, född Gottberg, Kvarnbo, Saltvik
Datering: 1867
Material: siden
ID K5623